Friday, August 17, 2012

Buah dari Penolakan

Hal-hal untuk menutupi takut tertolak:
kritik, menghakimi
kerja keras, pencapaian prestasi
kesombongan, keangkuhan
menarik diri, kesendirian
melindungi diri sendiri, dll
serakah, mengasihani diri sendiri
tidak dewasa secara emosi
pembenaran diri sendiri
merasa diri paling benar
perasaan memiliki yg berlebihan
merasa tidak perlu orang lain
cemburu, iri hati
kesombongan, egois
ingin selalu sempurna
manipulasi
memuja diri sendiri
penampilan
suka berkompetisi
menyendiriTanda-tanda penolakan terhadap diri sendiri:
keputusasaan
rendah diri
kesedihan yang mendalam
merasa tidak aman
kesedihan, kepedihan yg mendalam
kurang menghargai diri sendiri
menyalahkan & menghukum
menyalahkan & menghukumdiri sendiri
putus asa
tidak mampu/menolak  untuk berkomunikasi
takut gagal
takut akan pendapat orang lain
sikap negatif
kecemasan, kekuatiran, depresi
pesimis


Reaksi yang agresif:
suka berbantah
menolak untuk dihibur
menolak orang lain
sikap yang agresif
kata-kata kasar/kotor
skeptis/ragu-ragu,  ketidakpercayaan
keras kepala
kekerasan
sumpah serapah
suka membangkang
suka berkelahi/ bertengkar
pemberontakan

No comments:

Post a Comment